சாஸ்திரப்படி எந்த திசையில் அமர்ந்து சாப்பிட்டால் என்ன பலன்? எந்த திசை நோக்கி அமர்ந்து சாப்பிடக்கூடாது? - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, August 26, 2022

சாஸ்திரப்படி எந்த திசையில் அமர்ந்து சாப்பிட்டால் என்ன பலன்? எந்த திசை நோக்கி அமர்ந்து சாப்பிடக்கூடாது?

 சாஸ்திரப்படி எந்த திசையில் அமர்ந்து சாப்பிட்டால் என்ன பலன்? எந்த திசை நோக்கி அமர்ந்து சாப்பிடக்கூடாது?

எந்த திசையில் சாப்பிட்டால் என்ன பலன் 

சாஸ்திரப்படி எந்த திசையில் அமர்ந்து சாப்பிட்டால் என்ன பலன்? எந்த திசை நோக்கி அமர்ந்து சாப்பிடக்கூடாது? - CLICK HERE TO READ

No comments:

Post a Comment