மண்டல அளவிலான திட்ட ஆய்வு கூட்டம் (07/09/2022) தொடர்பாக முதன்மை கல்வி அலுவலர் அவர்களின் செய்தி - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, September 5, 2022

மண்டல அளவிலான திட்ட ஆய்வு கூட்டம் (07/09/2022) தொடர்பாக முதன்மை கல்வி அலுவலர் அவர்களின் செய்தி

 மண்டல அளவிலான திட்ட ஆய்வு கூட்டம் (07/09/2022) தொடர்பாக முதன்மை கல்வி அலுவலர் அவர்களின் செய்தி

ஆய்வுக்கூட்டம் 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment