10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் 2 , 5 மதிப்பெண் வினா விடைகள் ( காலாண்டு தேர்வு பாடப்பகுதிகள் தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, September 11, 2022

10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் 2 , 5 மதிப்பெண் வினா விடைகள் ( காலாண்டு தேர்வு பாடப்பகுதிகள் தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி )

 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் 2 , 5 மதிப்பெண் வினா விடைகள்  ( காலாண்டு தேர்வு பாடப்பகுதிகள் தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி )

பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் 

*🟣 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் 2 , 5 மதிப்பெண் வினா விடைகள்  ( காலாண்டு தேர்வு பாடப்பகுதிகள் ( தமிழ் வழி )*

https://bit.ly/3qr2LNA


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் 2 , 5 மதிப்பெண் வினா விடைகள்  ( காலாண்டு தேர்வு பாடப்பகுதிகள் ( ஆங்கில வழி )*

https://bit.ly/3d7RpLk

No comments:

Post a Comment