11 & 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டல் வகுப்புகள் - கால அட்டவணை (Time Table) ஒதுக்கீடு செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, September 6, 2022

11 & 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டல் வகுப்புகள் - கால அட்டவணை (Time Table) ஒதுக்கீடு செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு

 11 & 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டல் வகுப்புகள் - கால அட்டவணை (Time Table) ஒதுக்கீடு செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு

உயர்கல்வி வேலை வாய்ப்பு வழிகாட்டல் வகுப்புகள் 

உயர்கல்வி வேலை வாய்ப்பு வழிகாட்டல் வகுப்புகள் - DOWNLOAD HERE PDF FILE

No comments:

Post a Comment