வாக்காளர் அட்டையுடன் ஆதார் எண் இணைத்தல் பணி - வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களாக பணி நியமனம் பெற்ற ஆசிரியர்களுக்கு பிற்பகல் 3 மணிக்கு மேல் அனுமதி அளித்தல் சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, September 8, 2022

வாக்காளர் அட்டையுடன் ஆதார் எண் இணைத்தல் பணி - வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களாக பணி நியமனம் பெற்ற ஆசிரியர்களுக்கு பிற்பகல் 3 மணிக்கு மேல் அனுமதி அளித்தல் சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 வாக்காளர் அட்டையுடன் ஆதார் எண் இணைத்தல் பணி -  ஆசிரியர்களுக்கு பிற்பகல் அனுமதி அளித்தல் சார்பு - செயல்முறைகள் 

Proceedings 

No comments:

Post a Comment