4 & 5 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முதல் பருவத் தேர்வு தொகுத்தறி தேர்வு நடத்துதல் சார்பு - 2 மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, September 23, 2022

4 & 5 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முதல் பருவத் தேர்வு தொகுத்தறி தேர்வு நடத்துதல் சார்பு - 2 மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 4 & 5 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முதல் பருவத் தேர்வு தொகுத்தறி தேர்வு நடத்துதல் சார்பு - 2 மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

Proceedings 

4 , 5 வகுப்பு தொகுத்தறி தேர்வு நடத்துதல் சார்பு - செயல்முறைகள் - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment