4 மற்றும் 5 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முதல் பருவ தொகுத்தறி மதிப்பீட்டுத் தேர்வு நடத்துதல் சார்பு : செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, September 18, 2022

4 மற்றும் 5 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முதல் பருவ தொகுத்தறி மதிப்பீட்டுத் தேர்வு நடத்துதல் சார்பு : செயல்முறைகள்

 4 மற்றும் 5 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முதல் பருவ தொகுத்தறி மதிப்பீட்டுத் தேர்வு நடத்துதல் சார்பு : செயல்முறைகள்

Proceedings 


4 மற்றும் 5 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முதல் பருவ தொகுத்தறி மதிப்பீட்டுத் தேர்வு நடத்துதல் சார்பு : செயல்முறைகள் - DOWNLOAD HERE

No comments:

Post a Comment