4 , 5 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான முதல் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்களை எவ்வாறு பெறுவது? - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, September 22, 2022

4 , 5 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான முதல் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்களை எவ்வாறு பெறுவது?

 4 , 5 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான முதல் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்களை எவ்வாறு பெறுவது?

வினாத்தாள் 

வகுப்பு 4 , 5 வினாத்தாள்களை எவ்வாறு பெறுவது - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment