ஆசிரியர்கள் தேவை ( 4 பள்ளிகள் & HOME TUITION ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, September 5, 2022

ஆசிரியர்கள் தேவை ( 4 பள்ளிகள் & HOME TUITION )

 ஆசிரியர்கள் தேவை ( 4 பள்ளிகள் & HOME TUITION )

ஆசிரியர்கள் தேவை 


*🟣 ஆசிரியர்கள் தேவை*

*PG ASSISTANT ( PHYSICS , BIOLOGY , TAMIL )*

*SALARY : 30,000 - 35,000*

https://bit.ly/3cNqPH7


*🟣 ஆசிரியர்கள் தேவை*

*PGT ( ENGLISH , ZOOLOGY )*

*SALARY ABOVE 35,000*

*PRIMARY & SECONDARY TEACHERS*

*ENGLISH , MATHS , SOCIAL SCIENCE , COMPUTER SCIENCE*

*SALARY : 15,000*

https://bit.ly/3cNqPH7


*🟣 ஆசிரியர்கள் தேவை*

*TRAINED POST GRADUATE TEACHERS*

*CHEMISTRY , BOTANY , ECONOMICS*

https://bit.ly/3RApvpQ


*🟣 ஆசிரியர்கள் தேவை*

*PG TEACHERS*

*WITH OR WITHOUT B.Ed*

*ZOOLOGY , SOCIAL SCIENCE*

https://bit.ly/3RApvpQ


*🟣 TEACHER WANTED FOR HOME TUITION*

https://bit.ly/3RApvpQ

No comments:

Post a Comment