5 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவம் - FA ( B ) தமிழ் மீடியம் & ENGLISH MEDIUM - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, September 9, 2022

5 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவம் - FA ( B ) தமிழ் மீடியம் & ENGLISH MEDIUM

 5 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவம் - FA ( B ) தமிழ் மீடியம்  & ENGLISH MEDIUM

5 ஆம் வகுப்பு 


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவம் ( FA ( B ) - தமிழ் மீடியம் - MODEL 1*

https://bit.ly/3RQwUlc


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவம் FA ( B ) தமிழ் மீடியம் ( MODEL 2 )*

https://bit.ly/3TWim5g


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவம் FA ( B ) ENGLISH  மீடியம்*

https://bit.ly/3eEFMvC

No comments:

Post a Comment