வாக்காளர் பட்டியலுடன் ஆதார் எண் இணைக்கும் பணிகளை ஆசிரியர்கள் மேற்கொள்ள நடவடிக்கை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, September 12, 2022

வாக்காளர் பட்டியலுடன் ஆதார் எண் இணைக்கும் பணிகளை ஆசிரியர்கள் மேற்கொள்ள நடவடிக்கை

 வாக்காளர் பட்டியலுடன் ஆதார் எண் இணைக்கும் பணிகளை ஆசிரியர்கள் மேற்கொள்ள நடவடிக்கை

வாக்காளர் பட்டியல் 

வாக்காளர் பட்டியலுடன் ஆதார் எண் இணைக்கும் பணிகளை ஆசிரியர்கள் மேற்கொள்ள நடவடிக்கை - DOWNLOAD HERE PDF FILE

No comments:

Post a Comment