எண்ணும் எழுத்தும் கற்பித்தல் நிலை குறித்து பள்ளிகளில் மாணவர்களின் கற்றல் அடைவு நிலையை ஆய்வு செய்ய ஆய்வுக் குழு அமைத்து பள்ளிகளைப் பார்வையிட்டு அறிக்கை அளிக்க முதன்மை கல்வி அலுவலர் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, September 14, 2022

எண்ணும் எழுத்தும் கற்பித்தல் நிலை குறித்து பள்ளிகளில் மாணவர்களின் கற்றல் அடைவு நிலையை ஆய்வு செய்ய ஆய்வுக் குழு அமைத்து பள்ளிகளைப் பார்வையிட்டு அறிக்கை அளிக்க முதன்மை கல்வி அலுவலர் உத்தரவு

 எண்ணும் எழுத்தும் கற்பித்தல் நிலை குறித்து பள்ளிகளில் மாணவர்களின் கற்றல் அடைவு நிலையை ஆய்வு செய்ய ஆய்வுக் குழு அமைத்து பள்ளிகளைப் பார்வையிட்டு அறிக்கை அளிக்க முதன்மை கல்வி அலுவலர் உத்தரவு

முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் 

No comments:

Post a Comment