காலாண்டு தேர்வு கால அட்டவணை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, September 16, 2022

காலாண்டு தேர்வு கால அட்டவணை

 காலாண்டு தேர்வு கால அட்டவணை

தேர்வு அட்டவணை 

*🟣 காலாண்டுத் தேர்வு கால அட்டவணை ( திருநெல்வேலி மாவட்டம் )*

https://bit.ly/3dhzBgN


*🟣 காலாண்டுத் தேர்வு கால அட்டவணை ( காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் )*

https://bit.ly/3BqNUYj


*🟣 காலாண்டுத் தேர்வு கால அட்டவணை - வகுப்பு 6 - 10 ( கடலூர் மாவட்டம் )*

https://bit.ly/3Uk5K80


*🟣 காலாண்டுத் தேர்வு கால அட்டவணை - வகுப்பு 11 & 12 ( கடலூர் மாவட்டம் )*

https://bit.ly/3DEZwts

No comments:

Post a Comment