பள்ளி நூலகத்தில் உள்ள நூல்களை வகுப்பு வாரியாக பிரித்து மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற வகையில் பராமரித்தல் - சார்பு - பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, September 14, 2022

பள்ளி நூலகத்தில் உள்ள நூல்களை வகுப்பு வாரியாக பிரித்து மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற வகையில் பராமரித்தல் - சார்பு - பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள்

 பள்ளி நூலகத்தில் உள்ள நூல்களை வகுப்பு வாரியாக பிரித்து மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற வகையில் பராமரித்தல் - சார்பு - பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள்

Proceedings 

DOWNLOAD HERE PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment