ஜாக்டோ - ஜியோ மாநில மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளும் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களிடம் வழங்கப்பட்டுள்ள கோரிக்கைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, September 9, 2022

ஜாக்டோ - ஜியோ மாநில மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளும் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களிடம் வழங்கப்பட்டுள்ள கோரிக்கைகள்

 ஜாக்டோ - ஜியோ மாநில மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளும் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களிடம் வழங்கப்பட்டுள்ள கோரிக்கைகள்

கோரிக்கை 

ஜாக்டோ - ஜியோ மாநில மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளும் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களிடம் வழங்கப்பட்டுள்ள கோரிக்கைகள் - DOWNLOAD HERE PDF FILE

No comments:

Post a Comment