செப்டம்பர் மாதத்திற்கான பள்ளி மேலாண்மைக் குழு கூட்டம் சார்ந்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் வழிகாட்டுதல்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, September 22, 2022

செப்டம்பர் மாதத்திற்கான பள்ளி மேலாண்மைக் குழு கூட்டம் சார்ந்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் வழிகாட்டுதல்கள்

 செப்டம்பர் மாதத்திற்கான பள்ளி மேலாண்மைக் குழு கூட்டம் சார்ந்து  மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் வழிகாட்டுதல்கள்

Proceedings 

SMC வழிகாட்டுதல்கள் - DOWNLOAD HERE PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment