11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் இடைப்பருவத் தேர்வு பாடத்திட்டம் - நவம்பர் 2022 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, October 19, 2022

11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் இடைப்பருவத் தேர்வு பாடத்திட்டம் - நவம்பர் 2022

 11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் இடைப்பருவத் தேர்வு பாடத்திட்டம் - நவம்பர் 2022

பாடத்திட்டம் 

*🟣 11 ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் இடைப்பருவத் தேர்வு பாடத்திட்டம் - நவம்பர் 2022*

https://bit.ly/3CNdWpF

*🟣 12 ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் இடைப்பருவத் தேர்வு பாடத்திட்டம் - நவம்பர் 2022*

https://bit.ly/3D8hWSR

No comments:

Post a Comment