எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - அலகு 3 - பாடக்குறிப்பு மற்றும் TLM - மின்னல் கல்விசெய்தி

Latest

ஆசிரிய நண்பர்களுக்கு அன்பு வேண்டுகோள்! தங்களின் படைப்புகளை மின்னல் கல்விச் செய்தி இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய 9345616572 என்ற எண்ணிற்கு WHATSAPP ல் அனுப்பி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்! மிக்க நன்றி!

இங்கே தேடவும்!

Monday, October 31, 2022

எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - அலகு 3 - பாடக்குறிப்பு மற்றும் TLM

 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - அலகு 3 - பாடக்குறிப்பு மற்றும் TLM

எண்ணும் எழுத்தும் 

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - அலகு 3 - பாடக்குறிப்பு*

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/10/2-3.html?m=1

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - அலகு 3 - தமிழ் - TLM 1

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/10/2-3-tlm.html?m=1

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - அலகு 3 - தமிழ் TLM 2*

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/10/2-3-tlm-2.html?m=1

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - அலகு 3 - தமிழ் - TLM 3*

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/10/2-3-tlm-3.html?m=1

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - அலகு 3 - தமிழ்- TLM 4 ( இரட்டை உருமம் )*

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/10/2-3-tlm-4.html?m=1

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - அலகு 3 - ஆங்கிலம் - TLM 1*

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/10/2-3-tlm_28.html?m=1

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - அலகு 3 - ஆங்கிலம்- TLM 2*

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/10/2-3-tlm-2_31.html?m=1

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - அலகு 3 - ஆங்கிலம்- TLM 3*

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/10/2-3-tlm-3_31.html?m=1

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - ஆங்கிலம் - அலகு 3 - TLM - 4 - ANIMALS AROUND US - IMPORTANT WORDS*

https://bit.ly/3DIRDD1

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - அலகு 3 - கணக்கு ( தமிழ் மீடியம் ) - TLM 1*

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/10/2-3-tlm_4.html?m=1

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - அலகு 3 - கணக்கு-  ( தமிழ் வழி ) TLM 2*

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/10/2-3-tlm-2_51.html?m=1

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - அலகு 3 - கணக்கு ( தமிழ் வழி ) - TLM 3*

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/10/2-3-tlm-3_79.html?m=1

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - அலகு 3 - கணக்கு ( ஆங்கில வழி) - TLM 4*

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/10/2-3-tlm_24.html?m=1

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - அலகு 3 - கணக்கு - TLM 5 ( EM )*

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/10/2-3-tlm-5-em.html?m=1

No comments:

Post a Comment