நாளை(25-10-2022) ( செவ்வாய் கிழமை ) பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் அனைத்துக் கல்வி நிறுவனங்களுக்கும்  விடுமுறை:தமிழக அரசு அறிவிப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, October 23, 2022

நாளை(25-10-2022) ( செவ்வாய் கிழமை ) பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் அனைத்துக் கல்வி நிறுவனங்களுக்கும்  விடுமுறை:தமிழக அரசு அறிவிப்பு

 நாளை(25-10-2022)  ( செவ்வாய் கிழமை ) பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் அனைத்துக் கல்வி நிறுவனங்களுக்கும்  விடுமுறை:தமிழக அரசு அறிவிப்பு

விடுமுறை 

நாளை(25-10-2022) ( செவ்வாய் கிழமை ) பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் அனைத்துக் கல்வி நிறுவனங்களுக்கும்  விடுமுறை:தமிழக அரசு அறிவிப்பு - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment