இன்று (25-10-2022) சூரிய கிரகணம் -கிரகணத்தின் போது என்ன செய்யலாம் மற்றும் என்ன செய்யக்கூடாது? - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, October 24, 2022

இன்று (25-10-2022) சூரிய கிரகணம் -கிரகணத்தின் போது என்ன செய்யலாம் மற்றும் என்ன செய்யக்கூடாது?

 இன்று (25-10-2022) சூரிய  கிரகணம் -கிரகணத்தின் போது என்ன செய்யலாம் மற்றும் என்ன செய்யக்கூடாது?

சூரிய கிரகணம் 

இன்று (25-10-2022) சூரிய கிரகணம் -கிரகணத்தின் போது என்ன செய்யலாம் மற்றும் என்ன செய்யக்கூடாது? - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment