வகுப்பு 4 TO 12 SYLLABUS - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, October 15, 2022

வகுப்பு 4 TO 12 SYLLABUS

 வகுப்பு 4 TO 12 SYLLABUS

Syllabus 


*🟣 4 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டம் - பருவம் 2*

https://bit.ly/3McxB6x

*🟣 5 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டம் - பருவம் 2*

https://bit.ly/3Emtbbp

*🟣 6 TO 12 SYLLABUS ( பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியீடு*

https://bit.ly/3Q2GlNF

No comments:

Post a Comment