5 ஆம் வகுப்பு - பருவம் 2 - தமிழ் , ஆங்கிலம் , அறிவியல் , சமூக அறிவியல் - கருத்து வரைபடம் மற்றும் தமிழ் & ஆங்கிலம் புதிய வார்த்தைகள் - மின்னல் கல்விசெய்தி

Latest

ஆசிரிய நண்பர்களுக்கு அன்பு வேண்டுகோள்! தங்களின் படைப்புகளை மின்னல் கல்விச் செய்தி இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய 9345616572 என்ற எண்ணிற்கு WHATSAPP ல் அனுப்பி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்! மிக்க நன்றி!

இங்கே தேடவும்!

Wednesday, October 12, 2022

5 ஆம் வகுப்பு - பருவம் 2 - தமிழ் , ஆங்கிலம் , அறிவியல் , சமூக அறிவியல் - கருத்து வரைபடம் மற்றும் தமிழ் & ஆங்கிலம் புதிய வார்த்தைகள்

 5 ஆம் வகுப்பு - பருவம் 2 - தமிழ் , ஆங்கிலம் , அறிவியல் , சமூக அறிவியல் - கருத்து வரைபடம் மற்றும் தமிழ் & ஆங்கிலம் புதிய வார்த்தைகள்

5 ஆம் வகுப்பு 


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு - பருவம் 2 - தமிழ் - கருத்து வரைபடம்*

https://bit.ly/3rSVNlb

*🟣 5 ஆம் வகுப்பு - பருவம் 2 - ஆங்கிலம் - கருத்து வரைபடம்*

https://bit.ly/3VkPILH

*🟣 5 ஆம் வகுப்பு - பருவம் 2 - அறிவியல் - கருத்து வரைபடம்*

https://bit.ly/3EzIf5y

*🟣 5 ஆம் வகுப்பு - பருவம் 2 - சமூக அறிவியல் - கருத்து வரைபடம்*

https://bit.ly/3SYkUyL

*🟣 5 ஆம் வகுப்பு - பருவம் 2 - தமிழ் - புதிய வார்த்தைகள் மற்றும் சொல்வதை எழுதுதல் வார்த்தைகள்*

https://bit.ly/3CtcUir

*🟣 5 ஆம் வகுப்பு - பருவம் 2 - ஆங்கிலம்- புதிய வார்த்தைகள் மற்றும் நிகரான தமிழ் வார்த்தைகள்*

https://bit.ly/3CS5c2D

No comments:

Post a Comment