பள்ளி மேலாண்மைக் குழு கூட்டம் - பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் - சார்பு - முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, October 26, 2022

பள்ளி மேலாண்மைக் குழு கூட்டம் - பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் - சார்பு - முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 பள்ளி மேலாண்மைக் குழு கூட்டம் - பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் - சார்பு - முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment