ஈராசிரியர் பள்ளியில் பதவி உயர்வு மற்றும் பணிமாறுதல் பெற்ற ஆசிரியர்கள் பணி விடுவிப்பது குறித்த அறிவுரைகள் - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, October 18, 2022

ஈராசிரியர் பள்ளியில் பதவி உயர்வு மற்றும் பணிமாறுதல் பெற்ற ஆசிரியர்கள் பணி விடுவிப்பது குறித்த அறிவுரைகள் - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

 ஈராசிரியர் பள்ளியில் பதவி உயர்வு மற்றும் பணிமாறுதல் பெற்ற ஆசிரியர்கள் பணி விடுவிப்பது குறித்த அறிவுரைகள் - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

Proceedings 

DOWNLOAD HERE தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

No comments:

Post a Comment