தலைமை ஆசிரியர்கள் PINDICS விவரம் EMIS வலைதளத்தில் பதிவு செய்த ஆசிரியர்களுக்கு‌ HM EVALUATION மேற்கொள்வதற்கான வழிமுறை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, October 25, 2022

தலைமை ஆசிரியர்கள் PINDICS விவரம் EMIS வலைதளத்தில் பதிவு செய்த ஆசிரியர்களுக்கு‌ HM EVALUATION மேற்கொள்வதற்கான வழிமுறை

 தலைமை ஆசிரியர்கள் PINDICS விவரம் EMIS வலைதளத்தில் பதிவு செய்த ஆசிரியர்களுக்கு‌ HM EVALUATION மேற்கொள்வதற்கான வழிமுறை

HM EVALUATION 

தலைமை ஆசிரியர்கள் PINDICS விவரம் EMIS வலைதளத்தில் பதிவு செய்த ஆசிரியர்களுக்கு‌ HM EVALUATION மேற்கொள்வதற்கான வழிமுறை - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment