1 முதல் 10 ஆம் வகுப்புகளுக்கான கற்றல் விளைவுகள் குறித்து பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியிட்ட தகவல் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, November 9, 2022

1 முதல் 10 ஆம் வகுப்புகளுக்கான கற்றல் விளைவுகள் குறித்து பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியிட்ட தகவல்

 1 முதல் 10 ஆம் வகுப்புகளுக்கான கற்றல் விளைவுகள் குறித்து பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியிட்ட தகவல்

கற்றல் விளைவுகள் 

1 முதல் 10 ஆம் வகுப்புகளுக்கான கற்றல் விளைவுகள் குறித்து பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியிட்ட தகவல் - DOWNLOAD HERE

No comments:

Post a Comment