10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் & 12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு இரண்டாம் இடைப் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் மற்றும் விடைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, November 17, 2022

10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் & 12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு இரண்டாம் இடைப் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் மற்றும் விடைகள்

 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் & 12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு இரண்டாம் இடைப் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் மற்றும் விடைகள்

10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் மாதிரி வினாத்தாள் - CLICK HERE 


12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு இரண்டாம் இடைப் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் மற்றும் விடைகள் - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment