10 ஆம் வகுப்பு திருப்புதல் தேர்வு 69 கணிதம் வினாத்தாள்கள் ( தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, November 22, 2022

10 ஆம் வகுப்பு திருப்புதல் தேர்வு 69 கணிதம் வினாத்தாள்கள் ( தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி )

 10 ஆம் வகுப்பு திருப்புதல் தேர்வு 69 கணிதம் வினாத்தாள்கள் ( தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி )

கணிதம் வினாத்தாள்கள் 


10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் திருப்புதல் தேர்வு வினாத்தாள்கள் - தமிழ் மீடியம் - CLICK HERE 


10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் திருப்புதல் தேர்வு வினாத்தாள்கள் - ENGLISH MEDIUM - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment