சமக்ரசிஷா’ ஊழியா்களுக்கு 15 சதவீத ஊதிய உயா்வு: கல்வித் துறை அறிவிப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, November 12, 2022

சமக்ரசிஷா’ ஊழியா்களுக்கு 15 சதவீத ஊதிய உயா்வு: கல்வித் துறை அறிவிப்பு

 சமக்ரசிஷா’ ஊழியா்களுக்கு 15 சதவீத ஊதிய உயா்வு: கல்வித் துறை அறிவிப்பு

ஊதிய உயர்வு 

சமக்ரசிஷா’ ஊழியா்களுக்கு 15 சதவீத ஊதிய உயா்வு: கல்வித் துறை அறிவிப்பு - CLICK HERE 


15 சதவீதம் ஊதிய உயர்வு - PROCEEDINGSDOWNLOAD HERE

No comments:

Post a Comment