பருவம் -2- 1-ஆம் வகுப்பு முதல் 7-ஆம் வகுப்பு வரை கற்றல் விளைவுகள் - பாடத்தலைப்பு - வாரியாக கற்றல் விளைவுகள் எண் குறியீடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, November 18, 2022

பருவம் -2- 1-ஆம் வகுப்பு முதல் 7-ஆம் வகுப்பு வரை கற்றல் விளைவுகள் - பாடத்தலைப்பு - வாரியாக கற்றல் விளைவுகள் எண் குறியீடு

 பருவம் -2- 1-ஆம் வகுப்பு முதல் 7-ஆம் வகுப்பு வரை கற்றல் விளைவுகள் - பாடத்தலைப்பு - வாரியாக கற்றல் விளைவுகள் எண் குறியீடு

கற்றல் விளைவுகள் 


வகுப்பு 1 முதல் 7 வரை கற்றல் விளைவுகள் - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment