2022 - 23ம் ஆண்டில் கூடுதல் முதுகலை ஆசிரியர் பணியிடங்கள் அனுமதித்து ஆணை வழங்குதல் சார்பு - பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, November 21, 2022

2022 - 23ம் ஆண்டில் கூடுதல் முதுகலை ஆசிரியர் பணியிடங்கள் அனுமதித்து ஆணை வழங்குதல் சார்பு - பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள்

 2022 - 23ம் ஆண்டில் கூடுதல் முதுகலை ஆசிரியர் பணியிடங்கள் அனுமதித்து ஆணை வழங்குதல் சார்பு - பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment