பொது மக்கள் சைபர் குற்றங்களில் சிக்கி பணத்தை இழப்பதை தடுக்க, 'முத்துவும் 30 திருடர்களும்' - சைபர் குற்ற விழிப்புணர்வு புத்தகம் - PDF - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, November 9, 2022

பொது மக்கள் சைபர் குற்றங்களில் சிக்கி பணத்தை இழப்பதை தடுக்க, 'முத்துவும் 30 திருடர்களும்' - சைபர் குற்ற விழிப்புணர்வு புத்தகம் - PDF

 பொது மக்கள் சைபர் குற்றங்களில் சிக்கி பணத்தை இழப்பதை தடுக்க, 'முத்துவும் 30 திருடர்களும்' - சைபர் குற்ற விழிப்புணர்வு புத்தகம் - PDF

விழிப்புணர்வு புத்தகம் 

CLICK HERE TO DOWNLOAD - முத்துவும் முப்பது திருடர்களும் புத்தகம்

No comments:

Post a Comment