4,5,6,7 & 8 ஆம் வகுப்பு FA ( B ) வினாத்தாள் தொகுப்பு - பருவம் 2 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, November 12, 2022

4,5,6,7 & 8 ஆம் வகுப்பு FA ( B ) வினாத்தாள் தொகுப்பு - பருவம் 2

 4,5,6,7 & 8 ஆம் வகுப்பு FA ( B ) வினாத்தாள் தொகுப்பு - பருவம் 2

FA ( B ) வினாத்தாள் தொகுப்பு 


4 ஆம் வகுப்பு FA ( B ) - CLICK HERE 


5 ஆம் வகுப்பு FA ( B ) - CLICK HERE 


6 ஆம் வகுப்பு FA ( B ) - CLICK HERE 


7 ஆம் வகுப்பு FA ( B ) - CLICK HERE 


8 ஆம் வகுப்பு FA ( B ) - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment