6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வினாடி வினா போட்டிகள் நடத்துதல் சார்பு - பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் & SCERT இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, November 17, 2022

6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வினாடி வினா போட்டிகள் நடத்துதல் சார்பு - பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் & SCERT இயக்குநர் செயல்முறைகள்

 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வினாடி வினா போட்டிகள் நடத்துதல் சார்பு - பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் & SCERT இயக்குநர் செயல்முறைகள்

வினாடி வினா போட்டிகள் 

வினாடி வினா போட்டிகள் நடத்துதல் சார்பு - PROCEEDINGS - DOWNLOAD HERE PDF FILE

No comments:

Post a Comment