6, 7 , 8 ,9 & 10 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் பாடக்குறிப்பு ( நவம்பர் 2 வது வாரம் ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, November 4, 2022

6, 7 , 8 ,9 & 10 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் பாடக்குறிப்பு ( நவம்பர் 2 வது வாரம் )

 6, 7 , 8 ,9 & 10 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் பாடக்குறிப்பு ( நவம்பர் 2 வது வாரம் )

NOTES OF LESSON 


6th Standard English Notes of Lesson - November 2nd Week

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/11/6th-standard-english-notes-of-lesson.html?m=1

7th Standard English Notes of Lesson - November 2nd Week

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/11/7th-standard-english-notes-of-lesson.html?m=1

8th Standard English Notes of Lesson - November 2nd Week

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/11/8th-standard-english-notes-of-lesson.html?m=1 


9th Standard English Notes of Lesson - November 2nd Week

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/11/9th-standard-english-notes-of-lesson.html?m=1

*🟣 10th Standard English Notes of Lesson - November 2nd Week*

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/11/10th-standard-english-notes-of-lesson.html?m=1

No comments:

Post a Comment