எண்ணும் எழுத்தும் நடைமுறையில் மழை விடுமுறை வந்தால் பாடக்குறிப்பேடு எப்படி எழுத வேண்டும்? - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, November 5, 2022

எண்ணும் எழுத்தும் நடைமுறையில் மழை விடுமுறை வந்தால் பாடக்குறிப்பேடு எப்படி எழுத வேண்டும்?

 எண்ணும் எழுத்தும் நடைமுறையில் மழை விடுமுறை வந்தால் பாடக்குறிப்பேடு எப்படி எழுத வேண்டும்?

எண்ணும் எழுத்தும் No comments:

Post a Comment