பேரிடர் காலங்களில் பள்ளி , கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளித்தல் - அறிவுரைகள் வழங்குதல் - சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, November 10, 2022

பேரிடர் காலங்களில் பள்ளி , கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளித்தல் - அறிவுரைகள் வழங்குதல் - சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 பேரிடர் காலங்களில் பள்ளி , கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளித்தல் - அறிவுரைகள் வழங்குதல் - சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

Proceedings 


CLICK HERE TO DOWNLOAD CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment