பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்களை மாற்றுப்பணி மூலம் பணி புரிய ஆணை வழங்குதல் சார்பு - பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, November 12, 2022

பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்களை மாற்றுப்பணி மூலம் பணி புரிய ஆணை வழங்குதல் சார்பு - பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் செயல்முறைகள்

 பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்களை மாற்றுப்பணி மூலம் பணி புரிய ஆணை வழங்குதல் சார்பு - பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment