எண்ணும் எழுத்தும் ஆசிரியர் கையேட்டில் உள்ள QR CODE ஐ SCAN & DOWNLOAD செய்து மாணவர்களுக்கு காண்பிப்பதற்கான எளிய வழிமுறை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, November 10, 2022

எண்ணும் எழுத்தும் ஆசிரியர் கையேட்டில் உள்ள QR CODE ஐ SCAN & DOWNLOAD செய்து மாணவர்களுக்கு காண்பிப்பதற்கான எளிய வழிமுறை

 எண்ணும் எழுத்தும் ஆசிரியர் கையேட்டில் உள்ள QR CODE ஐ SCAN  & DOWNLOAD செய்து மாணவர்களுக்கு காண்பிப்பதற்கான எளிய வழிமுறை

QR CODE 

எண்ணும் எழுத்தும் QR CODE SCAN செய்தல் எவ்வாறு - CLICK HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment