அரசு தொடக்க , நடுநிலை , உயர்நிலை & மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு SNA வங்கிக் கணக்கினை கையாளுதல் - பயிற்சி அளித்தல் சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, November 12, 2022

அரசு தொடக்க , நடுநிலை , உயர்நிலை & மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு SNA வங்கிக் கணக்கினை கையாளுதல் - பயிற்சி அளித்தல் சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 அரசு தொடக்க , நடுநிலை , உயர்நிலை & மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு SNA வங்கிக் கணக்கினை கையாளுதல் - பயிற்சி அளித்தல் சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

SNA 

CLICK HERE TO DOWNLOAD CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment