3 மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, December 21, 2022

3 மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிப்பு

 3 மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிப்பு

உள்ளூர் விடுமுறை 


டிசம்பர் 24 ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டம் - CLICK HERE

ஜனவரி 2 ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டம் - CLICK HERE

ஜனவரி 4 ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டம் - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment