எண்ணும் எழுத்தும் - ஆசிரியர் கையேடு - பருவம் 3 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, December 29, 2022

எண்ணும் எழுத்தும் - ஆசிரியர் கையேடு - பருவம் 3

 எண்ணும் எழுத்தும் - ஆசிரியர் கையேடு - பருவம் 3

எண்ணும் எழுத்தும் 

*🟣 ஆசிரியர் கையேடு - தமிழ்*

https://bit.ly/3GrLjkH

*🟣 ஆசிரியர் கையேடு - ஆங்கிலம்*

https://bit.ly/3If0i2L

*🟣 ஆங்கிலம் - ஆசிரியர் கையேட்டின் தமிழாக்கம்*

https://bit.ly/3BUJB8K

*🟣 ஆசிரியர் கையேடு - கணக்கு*

https://bit.ly/3Grex3j

No comments:

Post a Comment