4 மற்றும் 5 ஆம் வகுப்பு கணிதம் - இரண்டாம் பருவத் தேர்வு விடைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, December 21, 2022

4 மற்றும் 5 ஆம் வகுப்பு கணிதம் - இரண்டாம் பருவத் தேர்வு விடைகள்

 4 மற்றும் 5 ஆம் வகுப்பு கணிதம் - இரண்டாம் பருவத் தேர்வு விடைகள்

கணிதம் விடைகள் 


4 ஆம் வகுப்பு கணிதம் - இரண்டாம் பருவத் தேர்வு விடைகள் ( தமிழ் வழி ) - CLICK HERE

4 ஆம் வகுப்பு கணிதம் - இரண்டா.ம் பருவத் தேர்வு விடைகள் ( ஆங்கில வழி ) - CLICK HERE

5 ஆம் வகுப்பு கணிதம் - இரண்டாம் பருவத் தேர்வு விடைகள் ( தமிழ் வழி ) - CLICK HERE

5 ஆம் வகுப்பு கணிதம் - இரண்டாம் பருவத் தேர்வு விடைகள் ( ஆங்கில வழி ) - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment