4 & 5 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் - இரண்டாம் பருவத் தேர்வு விடைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, December 22, 2022

4 & 5 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் - இரண்டாம் பருவத் தேர்வு விடைகள்

 4 & 5 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் - இரண்டாம் பருவத் தேர்வு விடைகள்

4 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் - இரண்டாம் பருவத் தேர்வு விடைகள் ( தமிழ் வழி ) - CLICK HERE

4 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் - இரண்டாம் பருவத் தேர்வு விடைகள் ( ஆங்கில வழி ) - CLICK HERE

5 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் - இரண்டாம் பருவத் தேர்வு விடைகள் ( தமிழ் வழி ) - CLICK HERE

5 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் - இரண்டாம் பருவத் தேர்வு விடைகள் ( ஆங்கில வழி ) - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment