8 ஆம் வகுப்பு  தமிழ் அரையாண்டுத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, December 17, 2022

8 ஆம் வகுப்பு  தமிழ் அரையாண்டுத் தேர்வு வினாத்தாள்கள்

 8 ஆம் வகுப்பு  தமிழ் அரையாண்டுத் தேர்வு வினாத்தாள்கள்

8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் 

🟣 8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் - அரையாண்டுத் தேர்வு வினாத்தாள் 1

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/12/8_17.html?m=1

8 ஆம் வகுப்பு  தமிழ் அரையாண்டுத் தேர்வு வினாத்தாள் 2

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/12/8-2.html?m=1

No comments:

Post a Comment