எண்ணும் எழுத்தும் - பயிற்சித் தாள்கள் - மின்னல் கல்விசெய்தி

Latest

இங்கே தேடவும்!

ஆசிரிய நண்பர்களுக்கு அன்பு வேண்டுகோள்! தங்களின் படைப்புகளை மின்னல் கல்விச் செய்தி இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய 9345616572 என்ற எண்ணிற்கு WHATSAPP ல் அனுப்பி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்! மிக்க நன்றி!

Thursday, December 8, 2022

எண்ணும் எழுத்தும் - பயிற்சித் தாள்கள்

 எண்ணும் எழுத்தும் - பயிற்சித் தாள்கள்

எண்ணும் எழுத்தும்  

JOIN OUR மின்னல் கல்விச்செய்தி WHATSAPP GROUP 3


*🟣 தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்க ஒரு தாள் போதும். இந்தப் படத்தை வண்ணத்தில் அச்சாக்கி/ சார்ட்டில் மார்க்கரில் வரைந்தோ சொல்லிக் கொடுத்தாலே போதும். அனைத்து  எழுத்துக்களும் எளிமையாகப் பதிவாகும்*

https://bit.ly/3HncuOE

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - தமிழ் - பயிற்சித் தாள்கள்*

https://bit.ly/3W1ckR8

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - ஆங்கிலம் - பயிற்சித் தாள்கள்*

https://bit.ly/3BjXtZS

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - கணக்கு - ஓரிலக்க எண்கள் - கூட்டல் பயிற்சித்தாள்*

https://bit.ly/3Y8yMcR

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - கணக்கு - ஈரிலக்க எண்கள் - கூட்டல் பயிற்சித்தாள்கள்*

https://bit.ly/3uzR354

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - கணக்கு - மூன்றிலக்க எண்கள் - கூட்டல் பயிற்சித் தாள்கள்*

https://bit.ly/3FEdAEk

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - கணக்கு - எண்கள் - விரிவான வடிவத்தில் எழுதுக - பயிற்சித் தாள்கள்*

https://bit.ly/3FEdKLW

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - கணக்கு - எண்கள் - எளிய வடிவத்தில் எழுதுக - பயிற்சித் தாள்கள்*

https://bit.ly/3UFscYh

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - கணக்கு - எண்கள் - விடுபட்ட எண்களை எழுதுக - பயிற்சித் தாள்கள்*

https://bit.ly/3HowS1M

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - கணக்கு - எண்கள் - தாவி எண்ணுதல்- பயிற்சித் தாள்கள்*

https://bit.ly/3FCUIW9

No comments:

Post a Comment