பள்ளிக்கல்வி - அரசு / அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளில் TNSED ATTENDANCE செயலி வாயிலாக வருகைப் பதிவு மேற்கொள்ளல் - அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்பு - பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் மற்றும் தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, December 23, 2022

பள்ளிக்கல்வி - அரசு / அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளில் TNSED ATTENDANCE செயலி வாயிலாக வருகைப் பதிவு மேற்கொள்ளல் - அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்பு - பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் மற்றும் தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

 பள்ளிக்கல்வி - அரசு / அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளில் TNSED ATTENDANCE செயலி வாயிலாக வருகைப் பதிவு மேற்கொள்ளல் - அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்பு - பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் மற்றும் தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment