10.3.2020 க்கு முன் உயர்கல்வி பயின்று ஊக்க ஊதியம் பெறாத அனைத்து வகை ஆசிரியர்களிடமிருந்து  கூடுதல் விபரம் கேட்டு தொடக்கக்கல்வி இயக்குநர் அவர்களின்  செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, January 9, 2023

10.3.2020 க்கு முன் உயர்கல்வி பயின்று ஊக்க ஊதியம் பெறாத அனைத்து வகை ஆசிரியர்களிடமிருந்து  கூடுதல் விபரம் கேட்டு தொடக்கக்கல்வி இயக்குநர் அவர்களின்  செயல்முறைகள்

 10.3.2020 க்கு முன் உயர்கல்வி பயின்று ஊக்க ஊதியம் பெறாத அனைத்து வகை ஆசிரியர்களிடமிருந்து  கூடுதல் விபரம் கேட்டு தொடக்கக்கல்வி இயக்குநர் அவர்களின்  செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment