12ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் நுழைவுத் தேர்வு எழுதுவதற்கு வழிகாட்டுதல் வழங்குதல் சார்பு - மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, January 2, 2023

12ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் நுழைவுத் தேர்வு எழுதுவதற்கு வழிகாட்டுதல் வழங்குதல் சார்பு - மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் நுழைவுத் தேர்வு எழுதுவதற்கு வழிகாட்டுதல் வழங்குதல் சார்பு - மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

நுழைவுத் தேர்வு 

12ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் நுழைவுத் தேர்வு எழுதுவதற்கு வழிகாட்டுதல் வழங்குதல் சார்பு - மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - CLICK HERE TO DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment