அலுவலக உதவியாளர் ‌, இரவுக் காவலர் , தட்டச்சர் , சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் பணியிடங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு ( ஜனவரி 20 ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, January 16, 2023

அலுவலக உதவியாளர் ‌, இரவுக் காவலர் , தட்டச்சர் , சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் பணியிடங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு ( ஜனவரி 20 )

 அலுவலக உதவியாளர் ‌, இரவுக் காவலர் , தட்டச்சர் , சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் பணியிடங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு ( ஜனவரி 20 )


வேலை வாய்ப்பு செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள மின்னல் வேலை வாய்ப்பு செய்தி குழுவில் இணையவும் - JOIN HERE

வேலை வாய்ப்பு செய்தி 

அலுவலக உதவியாளர் ‌, இரவுக் காவலர் , தட்டச்சர் , சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் பணியிடங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு ( ஜனவரி 20 ) - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment